Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring Moto Style

Privacyverklaring Moto Style 

Moto Style          
Rijvaardigheidstrainingen en motorreizen          
www.moto-style.nl

Privacy verklaring      
Je privacy wordt door ons gerespecteerd.          
Moto Style streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop Moto Style met uw gegevens omgaat.          

Contactgegevens:    
Moto Style          
E: info@moto-Style.nl          
W: www.moto-Style.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:           
Moto Style verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.          
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:           
- Geslacht           
- Voorletters, Roep- en achternaam           
- Geboortedatum           
- Adresgegevens           
- Telefoonnummer           
- E-mailadres           
- Beroep           
- Opmerkingen zoals o.a. dieetwensen en andere gegevens die u verstrekt           
- Gegevens over uw activiteiten op onze website           
- Internetbrowser en apparaat type           
- IP adres           
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moto-Style.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.        
Moto Style verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:        
- Het afhandelen van uw inschrijving en betaling        
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder        
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren        
- Het bijhouden van de door u aangegeven voorkeuren en gegevens        
- Het verbeteren van onze dienstverlening door het analyseren van uw gedrag op onze website en        
- Het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:        
Moto Style neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door:        
- Computerprogramma's of        
- Systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moto Style) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:        
Moto Style bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.        
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Voor persoonsgegevens, personalia en adres gegevens mede voor het gebruik van het klantcontactmanagement zijn er geen bewaar termijnen aangegeven en bewaren wij uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk. (o.a. en i.v.m. het verzenden van de nieuwsbrief waarvoor u zichzelf aan en af kunt melden)

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:        
Moto Style verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks):        
- Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies:        
Moto Style kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Moto Style gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag kunnen bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.        
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.        
U kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.        
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Beeldmateriaal:        
Tijdens trainingen gemaakte foto's en/of video-opnamen door Moto Style, of aan Moto Style ter beschikking gesteld, kunnen gebruikt worden voor publicatie op onze website of anderszins ten behoeve van promotie- of reclamedoeleinden.        

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:     
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moto Style en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.        
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@moto-Style.nl.;        
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.        
Moto Style wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht over gebruik persoonsgegevens | Autoriteit Persoonsgegevens        

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:       
Moto Style neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of stuur een email aan info@moto-Style.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring       
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Onze contactgegevens: Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Moto Style             
info@moto-Style.nl

x