Overslaan en naar de inhoud gaan

annuleringsvoorwaarden

MOTO STYLE

Rijvaardigheidstrainingen en motorreizen

www.moto-Style.nl

Annuleringsvoorwaarden zijn onderdeel van de Algemene voorwaarden:

 

6) Wijzigingen en annulering door Moto Style:

Moto Style heeft het recht om door onvoorziene of onder gewichtige omstandigheden een rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement te wijzigen of te annuleren. In eerste instantie zal een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden.

Onvoorziene en gewichtige omstandigheden zijn o.a.;

• slecht weer omstandigheden (gladheid door bevriezing, strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm en weerswaarschuwingen).

• Onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 11 (Algemene voorwaarden).

Moto Style kan in geval van onvoldoende aanmeldingen uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang

van de rijvaardigheidstraining, motorreis of enig ander evenement, het betreffende evenement annuleren.

Wijzigingen en annuleringen worden de deelnemer/contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld.

Indien de contractant (mede) voor andere heeft geboekt dient hij deze andere te informeren.

Indien de wijzigingen en annuleringen voor de deelnemer/contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt Moto Style voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een acceptabel alternatief aan. Indien het niet mogelijk is om een alternatief aan te bieden of het alternatief is redelijkerwijze niet acceptabel, dan wordt het volledige factuurbedrag terug betaald.

Moto Style is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.

Bovengenoemde annulering geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant en/of deelnemer te verwijten is. De annulering wordt dan beschouwd als annulering door de contractant of deelnemer zelf.

7) Annulering door de deelnemer/contractant:

Moto Style adviseert de deelnemer/contractant een reis- en een annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien de overeenkomst (de aanmelding) wordt geannuleerd 14 dagen na de aanmeldingsdatum, zijn voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd en gelden de volgende bepalingen:

• bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 30% van het totale bedrag;

• bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 60% van het totale bedrag;

• bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 80% van het totale bedrag;

• bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 7de dag van vertrek: 90% van het totale bedrag;

• bij annulering vanaf de 7de dag (incl.) tot de dag van vertrek of later (b.v. door weersomstandigheden, of door vrijwillig eerder vertrek waar Moto Style geen schuld aan heeft): 100% van het totale bedrag.

info@moto-Style.nl

Mobiel Cees    : +31 6 54621610

 

x